Diensten
Recente referenties
Algemene voorwaarden
Technische gegevens
Taalkeuze


"… laat anderen op lettergrepen en letters
jagen, let gij echter
op de gedachte."
- Eusebius Hiëronymus
Vertaalwerk

Brontalen
Duits, Engels, Frans, Limburgs

Specialisaties
Technisch

Commercieel
Financieel
Medisch

Overig

Tarieven

LeveringCopywriting


Doeltaal
Nederlands; andere taalcombinaties op aanvraag


- handleidingen voor industriële machines, huishoudelijke
- apparaten, automobielsector, IT ...
- reclameteksten, mailings, folders, brochures ...
- jaarverslagen, persberichten, verzekeringsteksten ...
- literatuurstudies, voorlichtingsboekjes, bijsluiters en
- gebruiksaanwijzingen ...
- overheidsteksten, toerisme ...

In overleg of op offertebasis

Bestandsformaten:
MS Word/Excel/PowerPoint, PDF, memoQ, SDL Trados Studio,
Memsource, Across ...

webteksten, reclameteksten
teksten op basis van aangeleverde of te verzamelen informatie